طراحی سایت موزه موسیقی اصفهان

طراحی سایت اختصاصی موزه

(مرداد 1395)

طراحی سایت در اصفهان  توسط تیم ما سالهاست که در حال انجام است . شما از ما تجربه خریداری می کنید. وب سایت‌های اختصاصی و سفارشی مانند خانه‌هایی هستند که دقیقاً مطابق با نیاز صاحب خانه طراحی شده است. در صورتی که تمایل دارید وب سایت شما دقیقاً مطابق با نقشه و نیاز شما طراحی شود، ما طراحی سایت اختصاصی را به شما پیشنهاد می‌کنیم. وب سایت‌های اختصاصی اصولاً وب سایت‌هایی با عملکرد خاص هستند که نیاز به کد نویسی و طراحی از ابتدا دارند.

dedicated website design 01

طراحی مجدد سایت 

(شهریور 1396)

وب ‎سایت‎ها در طول حیات اینترنتی خود ممکن است برای دارندگانشان و یا بازدیدکننده ها تکراری و خسته کننده شوند و یا نیاز به برخی امکانات از هر دو جانب (بازدید کننده و یا مدیر وب سایت ) احساس می شود. این تغییرات کلی یا جزئی، چه در ظاهر و چه در امکانات وب سایت، طراحی و توسعه مجدد وب سایت است. شما می تواند تغییرات و تنظیمات زیادی به وب سایت فعلی خود بدهید که این مسئله به شما کمک خواهد کرد تا بازدید وب سایت شما بهبود یابد و توجه بیشتری را به تجارت و خدمات خود جلب کنید.
در طراحی سایت موزه موسیقی ویژگیهایی نظیر معرفی سازهای مختلف (ساز شناسی)، معرفی بخش های مختلف و موجود در موزه و اخبار مربوط به آن درنظر گرفته شده است.
در طراحی این سایت، بخش بازدید مجازی از موزه نیز درنظر گرفته شده است که کاربران بصورت مجازی و از راه دور می توانند از قسمتهای مختلف موزه دیدن کنند.